“Wat belemmert u om u te voelen zoals u zich wilt voelen of u te gedragen zoals u zich wilt gedragen?”

 

Mijn naam is Frank Bree. Ik ben psycholoog en BIG-geregistreerd psychotherapeut met ruim veertig jaar ervaring.
Sinds 2005 heb ik een eigen praktijk. Met andere vrijgevestigde collega’s heb ik een samenwerkingsverband gevormd.

Waarom psychotherapie?
Als u in uw dagelijks leven psychische klachten of problemen ervaart kunt u daarvoor professionele hulp in de vorm van psychotherapie zoeken. 
Voorbeelden van psychische klachten zijn: depressiviteit, angstklachten en burnout klachten.

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie betekent voor mij in de eerste plaats samenwerking. Die samenwerking vraagt inzet en geduld van u en mij.

Ik probeer mij in u te verplaatsen door te luisteren en te kijken naar de boodschappen die u in woorden en in lichaamstaal uitzendt.
Psychotherapie betekent voor mij ook het proberen te beantwoorden van de vraag:
“Wat belemmert u om u te voelen zoals u zich wilt voelen of u te gedragen zoals u zich wilt gedragen?”
Samen met u probeer ik die vragen te beantwoorden. Ik moedig u aan om uw gedachten, gevoelens en gedrag te onderzoeken, om zo u zelf beter te leren begrijpen.
Ook nodig ik u uit om in de therapie en daarbuiten te experimenteren met nieuw gedrag, zoals bijvoorbeeld het op een directe manier uiten van uw gevoelens of voor u zelf opkomen.
Ik probeer mijn woorden zo te kiezen dat u zich door mij begrepen en gerespecteerd voelt, ook als u mijn boodschap als confronterend ervaart.

Gebruik makend van mijn kennis en ervaring, vertrouw ik vooral op mijn intuïtie.
Ik behandel volwassenen en adolescenten met zeer uiteenlopende klachten en problemen.
Dat ervaar ik als boeiend, afwisselend en bevredigend werk.

Behandeling: wanneer:
Behandeling is overdag, in de avonduren en op zaterdag mogelijk.

Behandeling: waar:
Op werkdagen werk ik op het adres Julianalaan 56, 2051 JS Overveen.
Op zaterdag op het adres Zijlweg 146, 2015 BH Haarlem.

Aanmelding:
Telefonisch: 023-5263942
E-mail: fabree@kpnmail.nl.

Wachttijd:
Na aanmelding kan direct een afspraak voor een eerste gesprek worden gemaakt, dat uiterlijk  een tot twee weken later plaats vindt.

Vergoeding kosten behandeling:
Ik heb contracten met alle ziektekostenverzekeraars voor zgn. specialistische ggz, zodat de kosten van de behandeling worden vergoed. Voor een behandeling zal u dan ook niet meer dan het jaarlijks vastgestelde eigen risico in rekening worden gebracht.

Ik beschik over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut, dat ter inzage ligt op mijn praktijkadres.

Contactgegevens:
Frank Bree

Julianalaan 56
2051 JS Overveen
Tel. 023-5263942
E-mail: fabree@kpnmail.nl

Persoonlijke gegevens:
Geboren in 1949, getrouwd, twee kinderen, een kleinkind.

Via onderstaande link vindt u informatie over mijn privacy beleid.
Privacy Statement

f02